Ondersteuning van en door ouders

Ondersteuning van en door
ouders

Op De Toonladder zijn heel veel extra activiteiten waarbij hulp en ondersteuning van ouders meer dan welkom is.

Waar ouders bij kunnen ondersteunen

Groepsgerichte activiteiten

Vaak zijn er groepsgerichte activiteiten op school, zoals pepernoten bakken, begeleiden van groepjes bij uitstapjes, bij knutselactiviteiten. Het is fijn als er op dat soort momenten ouders zijn die kunnen helpen om alles in goede banen te leiden.

schoolbrede activiteiten

Er zijn ook schoolbrede activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas en Kerst, de Koningsspelendag, het grote schoolproject, de schoolreis en het afscheid van groep 8. Voor deze grotere activiteiten wordt een commissie samengesteld die bestaat uit twee of meer teamleden en …..ouders!

De commissie gaat met elkaar aan de slag om de activiteit zo goed en leuk mogelijk in te richten. Daarbij zullen de teamleden zich vooral op de inhoud richten en de ouders op de uitvoering en ondersteuning ervan. Zonder die ondersteuning van ouders zullen deze grote activiteiten niet kunnen plaatsvinden!

Samen maken we ook die extra activiteiten ….net een toontje hoger!

vrijwillige ouderbijdrage

Het basisonderwijs is voor je kind gratis. De extra activiteiten kosten echter geld dat niet uit het schoolbudget betaald kan worden. Daarvoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van € 26,50 per leerling per jaar. Daarnaast wordt er jaarlijkse een bijdrage van € 25,00 gevraagd voor het schoolreisje.