Taal- en rekendans

Taal- en rekendans
voor kleuters

Jonge kinderen leren nóg beter als ze ook lekker kunnen bewegen. Vandaar dat wij op De Toonladder de kinderen in groep 1/2 wekelijks Taal- en rekendans aanbieden.

Wat is taal - en rekendans?

Lekker bewegen

Tijdens de lessen Taal- en Rekendans worden de kinderen op een speelse en vooral bewegelijke manier uitgedaagd om bezig te zijn met taal en rekenen.

De lesstof wordt allemaal aangeboden in een spel en/of bewegingsvorm. De lessen sluiten altijd aan op wat er in de klas wordt geleerd. Wanneer de kinderen naar het speellokaal gaan, ervaren zij dus met hun lijf wat er in de klas gebeurd en verteld is.

Dit is voor jonge kinderen een logische en ideale manier om te leren, alle ontwikkelingsgebieden worden aangesproken!

  • Fysieke en motorische ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Taal leren

In de lessen wordt op taalgebied gewerkt aan: woordenschat, woordgebruik, spreken en luisteren, fonemen/alfabet, praten en nadenken over taal en het aanvankelijk schrijven.

rekenen leren

Op rekengebied wordt er gewerkt aan: de telrij, hoeveelheden, getalsymbolen, bewerkingen (meer, minder, evenveel, sorteren e.d), lengte, gewicht, tijd, ruimte, vormen en figuren.