Logopedie

De Toonladder is een unieke samenwerking aangegaan met een vrijgevestigde logopedist. Haar naam is Lisa Fangman. De samenwerking resulteert in het consulteren van de logopedist bij vermoeden van spraak- en of taalproblemen. Aan de hand van een observatie of onderzoek kan zij de leerkracht (en ouders) advies geven over mogelijke hulp en ondersteuning. Mocht er uit onderzoek naar voren komen dat een logopedische behandeling noodzakelijk is, dan kan zij op verzoek van ouders deze behandeling op zich nemen.

Deze behandeling kan op school plaatsvinden. De behandelingen vallen onder de reguliere zorg en worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Ook verzorgt Lisa (geheel kosteloos) de logopedische screening van onze leerlingen van groep 2.

Vroege en adequate hulp voorkomt grotere problemen op latere leeftijd.

Een ander voordeel van het bieden van logopedie op school is de korte communicatielijn tussen de logopedist en het team van de school. Door deze korte communicatielijn kunnen de logopedische adviezen ook inbedding krijgen binnen de klas of het onderwijsproces. Logopedie op school biedt ook mogelijkheden om kinderen onder schooltijd te behandelen.