Leren Zichtbaar Maken

Leren zichtbaar maken

In onze dagelijkse omgang met de leerlingen streven wij bij hen naar een grote mate van zelfbewustzijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten en onder woorden kunnen brengen waaróm leren voor hen zo belangrijk is. Door zich hiervan bewust te zijn, worden kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling (“Ik leer voor mijzelf, niet voor de juf…”).

wat is Leren Zichtbaar Maken?

drie cruciale vragen

Om het voor het kind helder te maken gebruiken we hierbij drie cruciale vragen:  

  1. Wat kan ik al?
  2. Wat is de volgende stap?
  3. Wat heb ik daarvoor nodig?

1 Wat kan ik al?

Als eerste stap is het belangrijk dat het kind weet wat het al kan. Dat laten we zien door hen inzicht te geven in hun behaalde resultaten. Dit wordt soms zichtbaar gemaakt voor de hele groep in het lokaal en soms op individueel niveau door het bijhouden van een portfolio.

2 Wat is de volgende stap?

In de volgende stap ziet het kind wat het gaat leren. Dit laten we dagelijks zien door op het bord aan te geven aan welke leerdoelen we gaan werken. Zo krijgt het kind grip op het leerproces.

3 Wat heb ik daarvoor nodig?

Als derde stap laten we de kinderen nadenken over wat ze nodig hebben om het volgende doel te bereiken. Dit wordt zichtbaar gemaakt door de kinderen aan te laten geven of en welke hulp zij hierbij nodig hebben.

Zelfevaluatie

In de vierde stap blikken we terug op het proces. Dit laten we zien door het kind feedback te geven op het behaalde resultaat; heb je de juiste keuzes gemaakt? Heb je goed gebruik gemaakt van de instructie momenten? Heb je tijdig de juiste hulp ingeschakeld?  

Door de kinderen hier bewust mee bezig te laten zijn vergroot dit hun motivatie voor en betrokkenheid bij het leren. Zó maken wij hun Leren Zichtbaar!