Stagiairs

Opleidingsschool met keurmerk

Onze school heeft sinds 2017 het Keurmerk Opleidingsschool. Dit betekent dat wij stagiairs kunnen en mogen begeleiden die studeren aan de HU PABO (de opleiding Leraar Basisonderwijs). Daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf voor het middelbaar beroepsonderwijs. Hierdoor bieden wij ook stages voor studenten die de opleiding Zorg en Welzijn volgen (de opleiding voor Onderwijsassistent). Daarnaast  maken wij ook gebruik van stagiaires die ons ondersteunen bij het onderhoud en gebruik van ICT-middelen.