Passend onderwijs

Passend onderwijs

Niet ieder kind heeft dezelfde onderwijsbehoefte. Sommige kinderen hebben méér ondersteuning of begeleiding nodig. Passend onderwijs wil deze extra ondersteuning zoveel mogelijk binnen de reguliere scholen bieden.

passend onderwijs op De Toonladder

organisatie

Sinds augustus 2014 is wet op Passend onderwijs van toepassing. Uitgangspunt van de wet is dat ieder kind waar mogelijk thuisnabij onderwijs krijgt. Niet ieder kind heeft dezelfde onderwijsbehoefte. Sommige kinderen hebben méér ondersteuning of begeleiding nodig. Passend onderwijs wil deze extra ondersteuning zoveel mogelijk binnen de reguliere scholen bieden. Hierdoor hoeven minder kinderen gebruik te maken van speciale onderwijsscholen. 

Profi Pendi

Scholen krijgen extra financiële middelen om ondersteuning van leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven. Hiervoor werken alle basisscholen van IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Vianen en Houten samen in het Samenwerkingsverband Profi Pendi. Binnen deze organisatie worden afspraken gemaakt op welke wijze scholen extra middelen krijgen om de ondersteuning vorm te geven. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband ook de mogelijkheid om leerkrachten te ondersteunen in de begeleiding van kinderen met een extra zorgvraag. Die ondersteuning wordt dan gegeven door specifieke onderwijsspecialisten.

begeleiding op school

Als een kind bij ons op school komt, gaan wij samen (kind, ouders en school) aan de slag. Wij kijken dan vooral naar wat het kind nodig heeft om zich goed (en prettig) te kunnen ontwikkelen. In de meeste gevallen is hierbij onze basisaanpak voldoende. Mocht een kind toch extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, dan kijken wij eerst naar onze eigen mogelijkheden: is het programma aan te passen? Kunnen we ander materiaal inzetten? Kan de instructie anders? Dit alles doen we in overleg met de ouders.

Hulp van buiten

Mocht dit tóch onvoldoende resultaat opleveren, dan schakelen we specifieke hulp van buiten in. Ook hierbij zijn de ouders betrokken. Het kan in specifieke gevallen voorkomen dat ondanks alle inspanningen van zowel het kind, de ouders als de school het tóch niet wilt lukken. In dat geval gaan we op zoek naar een school of onderwijsvorm die beter aansluit bij wat het kind écht nodig heeft. De mogelijkheden in die situatie een verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs (De Evenaar) of een school voor Speciaal Onderwijs zijn. Ook hierbij zijn de ouders expliciet betrokken. Uitgangspunt voor alle betrokkenen blijft dat het kind het recht heeft om dát onderwijs te krijgen waarbij het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen!