Openbaar onderwijs

openbaar onderwijs

Op een openbare school is iedereen welkom!

Kernwaarden van ons Openbaar onderwijs

ieder kind is welkom

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.  

Wederzijds respect

Onze leerlingen komen met meerdere culturen in aanraking, want Nederland is een multiculturele samenleving en onze school is een afspiegeling daarvan. Zo leren zij andere culturen kennen en waarderen en gaan zij om met verschillen.

waarden en normen

Op onze openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.