Kinderfysiotherapie

Een goede motorische ontwikkeling is de basis voor het leren. Het verwerven van een uitgebreide bewegingservaring is een belangrijke doelstelling van het bewegingsonderwijs aan jonge kinderen.

Vooral de samenwerking van beweging en waarneming, alsmede de ordening van tijd en ruimte, zijn belangrijke aspecten. Deze aspecten zijn voorwaarde om uiteindelijk te komen tot het leren lezen, rekenen en schrijven.

Wij zijn met een kinderfysiotherapeut een samenwerking aangegaan. Haar naam is Heleen van Rooijen. Zij heeft een eigen praktijk in Nieuwegein. Daarnaast komt zij wekelijks een middag- of ochtendtijd op school om leerlingen van De Toonladder te screenen of te behandelen.

Leerkrachten en ouders kunnen zonder verwijzing rechtstreeks bij de kinderfysiotherapeut hun hulpvraag neerleggen. Zij zal vervolgens een screening uitvoeren m.b.v. van de ABC movementtest. Deze gerenommeerde test zal een beeld weergeven van de motorische ontwikkeling van het kind. Aan de hand van de uitslag kan bekeken worden of behandeling geïndiceerd is. Ouders en school ontvangen een uitgebreid verslag. De behandeling en de screening vinden plaats in de speelzaal van onze school. De behandelingen vallen onder de reguliere zorg en worden door de zorgverzekeraar vergoed.