Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn er op De Toonladder verschillende vormen van ondersteuning. Dat kan ondersteuning vanuit onze school zijn, maar ook van buitenaf.

Vormen van Extra ondersteuning

Dyslexie

10 % van de kinderen heeft leesproblemen. Ongeveer 3 % van de kinderen is dyslectisch. Dyslexie is een stoornis, die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van het lezen en/of spellen. 

Kinderfysiotherapie

Een goede motorische ontwikkeling is de basis voor het leren. Het verwerven van een uitgebreide bewegingservaring is een belangrijke doelstelling van het bewegingsonderwijs aan jonge kinderen.

Logopedie

De Toonladder is een unieke samenwerking aangegaan met een vrijgevestigde logopedist. Haar naam is Lisa Fangman. De samenwerking resulteert in het consulteren van de logopedist bij vermoeden van spraak- en of taalproblemen. 

Schoolmaatschappelijkwerk

Alle basisscholen in Nieuwegein kunnen gebruik maken van het schoolmaatschappelijk werk. U, als ouder, en de school kunnen een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk bij zorgen of problemen rondom kinderen.

Wat onze specialisten zeggen

De samenwerking van beweging en waarneming én de ordening van tijd en ruimte, zijn belangrijke aspecten. Het zijn voorwaarden om uiteindelijk te komen tot het leren lezen, rekenen en schrijven.

Heleen van Rooijen (kinderfysiotherapeut)

Vroege en adequate hulp voorkomt problemen op latere leeftijd.

Lisa Fangman (logopedist)