Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Een aantal keren per jaar komt de Medezeggenschapsraad (MR) bijeen. Het staat alle ouders vrij om een vergadering van de MR bij te wonen of een agendapunt aan te leveren ter bespreking.

WANT WAT DOET DE MR?

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, minimaal 5 keer per jaar, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat bijvoorbeeld over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het gebruiken van een bepaalde lesmethode of de indeling van de groepen.

De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet biedt een stevige basis voor de positie van de MR in school. De wet bevat veel mogelijkheden om als ouder en leerkracht mee te denken en mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school. Over sommige onderwerpen adviseert de MR het bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.

WIE ZITTEN ER IN DE MR?

De MR van De Toonladder-Zuilenstein bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De MR-oudergeleding bestaat uit Rembrandt Groenewegen en Sabrina Verbeek. Het personeel wordt vertegenwoordigd door Harmien Heusinkveld en Carlijn Tieland.

COMMUNICATIE

Via de Nieuwsbrief informeren wij de ouders regelmatig over de zaken die besproken worden in de MR. Daarnaast houden wij de ouders op de hoogte via de schoolapp.