Ons onderwijs

Ons onderwijs

Op onze school gaat het erom dat onze leerlingen leren met plezier. Wij willen dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt, uitgaande van zijn of haar capaciteiten.

ONderwijs op de toonladder

een veilige school

In een gezellige sfeer hanteren wij zeer duidelijke gedragsregels, waarbij respect en gelijkwaardigheid voorop staan. Pestgedrag wordt niet getolereerd. Wij hebben hiervoor een gedrags- en omgangsprotocol.

prettig leerklimaat

Wij zorgen voor een prettig leerklimaat door kinderen in een veilige omgeving positief te bevestigen, zelfvertrouwen te geven en sociaal vaardig te maken, zodat ze een positief zelfbeeld ontwikkelen en leren hun mening te vormen en te uiten.

ondersteuning op maat

Het team van De Toonladder is een betrokken en hecht team. Er is veel aandacht voor het eigene van ieder kind. We werken met groepsplannen en individuele handelingsplannen. Op deze manier wordt ieder kind de gelegenheid geboden om zich te ontwikkelen naar eigen vermogen. Wij streven ernaar om het maximale uit onszelf en de kinderen te halen.

zelfstandig werken

Op onze school is zelfstandig werken niet meer weg te denken. Het loopt als een rode draad door de hele school. Uitgestelde aandacht, leren plannen, zelf oplossingen zoeken, samenwerken en elkaar helpen zijn daarbij van belang. Wij vinden het belangrijk dat we dit aan kinderen meegeven.

samenwerken met ouders

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie op te bouwen met ouders. Alleen dan is het belang van het kind goed gediend. Onze school heeft een actieve oudervereniging. Bij diverse activiteiten ondersteunen de leden van de vereniging op enthousiaste wijze ons team.