Internetgebruik

Tablets & chromebooks

Natuurlijk kunnen en willen wij niet om het gebruik van moderne communicatiemiddelen heen. Het internet biedt immers de ultieme mogelijkheid om informatie op te halen. Vandaar dat onze leerlingen ook regelmatig werken met tablets en chromebooks.

Veiligheid door heldere afspraken

Veilig internetten

Internetten gebeurt binnen een goed beveiligde omgeving en onder toezicht. Met de leerlingen  worden duidelijke afspraken gemaakt over wat wél en niet toegestaan is. Zo voorkomen we dat zij (ongewild) op voor hen ongeschikte sites terechtkomen.

Mobiele telefoons

Met name in de hogere groepen is het gebruik door leerlingen van mobiele telefoons volop realiteit.  Om te voorkomen dat de telefoons anders worden gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, hanteren wij een heldere afspraak. Aan het begin van de dag worden de telefoons ingeleverd bij de leerkracht en aan het eind van de dag krijgen de leerlingen deze weer mee.